Se utdelat informationsblad eftersom det inte blir en vanlig städdag