Håller snyggt och rent i soprummet. Självklart ser varje hyresgäst till att lägga avfall i rätt container och gör rent efter sig men det behövs ändå ytterst ansvariga. Gruppen håller reda på när respektive kärl ska tömmas. Gruppen ansvarar också för att hålla rent runt platsen för trädgårdsavfall. Möte sker i gruppen var tredje månad, då nytt schema även sätts upp på insidan av dörren till soprummet (gruppen ansvarar för detta).