Föreningen har av säkerhetsskäl huvudnyckel till alla hyresrättslägenheterna samt till de bostadsrätter som har kvar sin originalnyckel sedan ombildningen. Denna huvudnyckel kan hyresgäster inte låna. Föreningen har inte några kopior av lägenhetsnycklar.

Om du låser dig ute måste du själv kontakta låssmed och får själv stå för kostnaden, dock kan du alltid ta kontakt med person ur styrelsen och fråga om råd innan du ringer låssmed. Är personen välkänd hos styrelsen finns möjlighet att vi kan öppna med huvudnyckeln, men det är inget vi kan garantera.

Behöver du kopiera nycklar har föreningen ett avtal med Mölndals Låsservice på Mölndals Bro där du beställer dina kopior.