Vi bor i vårt område ganska tätt inpå varandra och i och med det får man ha visst överseende med sina grannar men det är viktigt att vi alla skall trivs i området.

Om någon granne stör sina omkringboende, på ett orimligt sätt som inte följer ordningsreglerna, så pratar man i första hand med grannen i fråga. Skulle det inte hjälpa utan störningarna fortsätter så börjar man föra en loggbok där man beskriver tidpunkter, stör-moment och de kontakter man haft med grannen. Man tar då även kontakt med styrelsen och överlämnar ett skriftligt klagomål (via e-post eller papper på expeditionstid) som beskriver störningens natur och loggboken man fört, därefter tar styrelsen kontakt med personen i fråga.