Under dagen har information delats ut gällande byte av kabel-TV-leverantör och om någon har missat detta så finns information bifogad här nedan för att läsa på datorn eller att skriva ut.

Byte av kabel-TV-leverantör

— Styrelsen