Extra årsmöte 30 maj med start 18:00 i kvartersgården för att fastställa stadgeändringar enligt lagkrav.