Här ingår kassör, föreningens revisor, administratör, IT samt ordförande. Kassören sköter allt som har med vår ekonomi att göra, revisorn hjälper till vid bokslut samt ser till att ekonomiska lagar och förordningar följs. Föreningens administratör har hand om mycket av vårt pappersarbete i styrelsen och ordförande är ytterst ansvarig att se till att t.ex. beslut som tas genomförs och ser till att styrelsen och möten hålls i enlighet med stadgarna.