Är lite av fastighetsskötare när det gäller föreningens bestånd. Alla uppkomna fel anmäls till servicegruppen som sen undersöker om det är något de kan åtgärda. Är felet av allvarligare art anmäls det vidare till extern reparatör. Tack vare att vi kan göra många småreparationer själva sparar vi massor av pengar; något som håller nere våra hyror.

Felanmälan görs i första hand på föreningens hemsida, i andra hand på den rosa blanketten ”Felanmälan” som sedan läggs i brevlådan vid kontoret.

Följande arbetsgrupper och deras ansvarsområden

EL

 • Komplettering av uttag, byte av trasiga jack
 • El-reparation och felsökning
 • Byte av huvudsäkring
 • Timer i stolpar för motorvärme

EJ nyinstallation (försäkringsfråga)

VVS

 • Byte av packningar
 • Rinnande toaletter
 • Element

EJ byte av blandare (försäkringsfråga)

SPIS OCH FLÄKT

 • Rengöring av fläkt
 • Byte av spjäll
 • Missljud i fläkt

LÅS OCH SNICKERIER

 • Byte av lås

GARAGE OCH TVÄTTSTUGOR

 • Underhåll av portar