Ansvarar för föreningens traktor samt håller gångbanor utanför gårdarna (t.ex. de som är mellan bostäderna och garagen) och trottoaren mot gatan fria från snö. På våra städdagar kan traktorn användas för att t.ex. sopa på större ytor. Traktorn får endast köras av medlemmar i denna grupp. Snöslunga finns tillgänglig för snögruppen, som även ansvarar för att beställa sand i god tid innan vintern kommer samt fylla på sandlådorna på området. Arbetsgruppen har möte inför varje snösäsong, normalt i oktober månad.

När det gäller snöskottning är det viktigt att poängtera att det åligger varje hyresgäst att själv skotta och sanda runt sin egen tomtgräns. För skottning av parkeringsplatser och framför garage anlitar föreningen en extern firma.