Om någonting går sönder i din lägenhet eller i föreningens gemensamma bestånd så ber vi dig fylla i en Felanmälan som ska finnas i varje lägenhet, saknar du sådan kan du hämta blanketter på expeditionen, se ”Kontakta oss” för öppettider.

Se till att alla fält är ifyllda, försök att beskriva fel så noggrant som möjligt och skriv en notering om det är ok att gå in med huvudnyckel i lägenheten.

Du kan också felanmäla direkt på hemsida via fliken ”Service”, välj önskad servicegrupp och fyll i formuläret.

Är ärendet akut, ta kontakt med styrelsemedlem. Vid brand eller olycka ringer du som vanligt SOS-numret, 112.