Vi har ett gemensamt soprum i området, detta finner du vid stora parkeringen på gård 2. Vi källsorterar våra sopor enligt anvisningar ovanför kärlen. Vid sidan av soprummet har vi en container för tidningar och reklam samt plats för trädgårdsavfall.

Glas och flaskor kan lämnas på återvinningsstationen, Peppareds Äng.

Tänk på att du enl. lag är skyldig till att sortera dina sopor, det värnar inte bara miljön utan håller även föreningen, tillika din hyra nere.