För att återvinna på återvinningscentralerna behövs ett ÅVC-kort. ÅVC-kortet tillhör lägenheten och skall finnas vid inflytt och det lämnas kvar vid avflytt.  Saknas det ett ÅVC-kort kan det beställas på kansliet när det är bemannat.

ÅVC-kortet ger 6 fria besök om man inte har trädgård och 12 om man har en trädgård. Behövs fler besök kostar dessa 100 kr per gång. ÅVC-kortet fylls automatiskt på med nya besök varje årsskifte.