Ordningsregler

Det åligger bostadsrättsföreningens medlemmar och hyresgäster att:

 • Vara aktsam och väl vårda såväl föreningens egendom (exempel: lägenheter, grönområden, gångbanor, garage).
 • Ej använda lägenhet eller andra utrymmen till annat än avsett ändamål.
 • Rätta sig efter av styrelsen lämnade föreskrifter.
 • Betala hyran senast sista vardagen i varje månad.
 • Till styrelsen anmäla innehav av bil och att endast använda anvisad p-plats/garage.
 • Om sådan skada uppstår som behöver åtgärdas omedelbart, kontakta styrelsemedlem.
 • Inte lämna dörrar/grindar till soprum, container, förråd, tvättstugor och kvartersgård olåsta efter sig.
 • I soprum och i härför avsedda containers, endast lägga sopor som är väl emballerade (gäller grovsopor). Sortera enligt anvisningar, tänk på att vi betalar dyra pengar för tömning av grovsopor.
 • Respektera uppgjorda tider för tvättstugorna.
 • Spara på såväl varmt som kallt vatten.
 • Ej lämna vattenkranar öppna om vattnet är avstängt.
 • Ej piska mattor, sängkläder o dyl genom fönster och balkong (gäller lägenheter som har annan boende under sig).
 • Vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till styrelsen.
 • Följa de bestämmelser som lämnats beträffande centralantenn och kabelstege, all uppsättning av ovanstående är förbjudet.
 • På alla sätt visa hänsyn till sina grannar och ej uppträda störande.
 • Tillse att hund och katt samt övriga husdjur ej stör grannar eller förorenar på föreningens grönområden och barnens lekplatser.
 • All form av motortrafik på gårdarna är absolut förbjuden med hänsyn till våra lekande barn. Endast vid in-/avflytt eller vid inköp av t ex vitvaror och stora möbler är det tillåtet att köra in med bil. Bommarna är låsta med specialnycklar som vid behov kan lånas ut av styrelsemedlem
 • Endast låta behörig elektriker utföra elinstallationer i lägenheten.

Obs! Reglerna gäller även alla andra boende i lägenheten som t ex barn och sambos.