De träd och buskar som är planterade i din egen trädgård sköter du naturligtvis om själv. Övrigt som är planterat i området sköts av föreningen gemensamt.

Har du planer på att göra om din trädgård genom att t ex såga ner träd, ta bort häckar mm vill vi att du tar kontakt med styrelsen innan du påbörjar arbetet.

Tänk på att ett träd som kanske skuggar din tomt förmodligen ger en vacker utsikt från din grannes fönster.

Väljer du att göra större förändringar i din trädgård måste du vara medveten om att du är återställningsskyldig den dag du ev flyttar från området.