Lite om vår ekonomi

Sedan juni 2012 blev boföreningen Grönriskan ombildad till bostadsrättsföreningen Koltrasten efter att Förbo sålde fastigheten till Brf Koltrasten.

Historia

Området var från början en vanlig hyresrättsförening som ägdes av Förbo. I mars 2002 så ändrades formen för boendet och boföreningen Grönriskan bildades. Då skötte föreningen hela ekonomin själva. Hela området hyrdes av föreningen och föreningens medlemmar hyrde i andra hand av Grönriskan.  Föreningen ringde själva efter reparatörer när något går sönder och det som inte gick att åtgärda själva fick föreningen bekosta på egen hand. Hela föreningen drevs i praktiken som en bostadsrätt  där ekonomin gick att påverka vilket gjorde att de flesta uppgifter gjordes inom föreningen och det blev därför en fördelaktig hyreskostnad för medlemmarna.

Efter att Grönriskan förvaltat området själva i 10 år och efter ett par försök att få Förbo att gå med på att sälja området till medlemmarna så genomfördes en ombildning till bostadsrätt under Juni 2012 och Förbo sålde området till den nybildade bostadsrättsföreningen Koltrasten.

Hyra

Bostadsrättsavgiften samt hyran för dem som är hyresgäster betalas till Husjuristerna AB. Husjuristerna är väldigt tuffa och är ganska snabba att skicka ut påminnelser vilket gör det enklare att betala via autogiro så slipper man tänka på hyran. Avierna skickas ut varje kvartal med tre avier i varje utskick.

Leverantörer

Vi använder i stort sätt samma leverantörer som Förbo gjort tidigare för att få de bästa priserna men i vissa fall har vi valt att byta eftersom vi inte varit nöjda med kvaliteten. En styrelsemedlem håller i alla beställningar till leverantörer och det måste gå med en rekvisition för att beställningen ska vara giltig. Fakturorna betalas via Husjuristerna AB efter attestering från två i styrelsen.

Garage/parkering/förråd

Förutom hyran på hyresavin så tillkommer garage, parkering, mc-garage, förråd om man har det.