Styrelsen har till uppgift att sköta föreningens löpande arbete med ekonomi, hyresfrågor, drift, skötsel och underhåll av fastigheterna med mer. Till sin hjälp har styrelsen sju arbetsgrupper vilka ni kan läsa mer om under menyn ”Arbetsgrupper”.

För kontaktinformation och expeditionstider se fliken ”Kontakta oss