Husjuristerna byter under hösten 2021 plattform vilket påverkar hur hyra och avgift inbetalas. Läs mer om förändringen i dokumentet Information till medlemmar/hyresgäster. Samma information kommer även att bifogas nästkommande nyhetsbrev.