Som dom flesta av er vet så avsattes det pengar för ommålning av vårt område redan när vi köpte Grönriskan av Förbo. Styrelsen har anlitat Ulrika Birkflo som är färgsättare för att ta fram två färgförslag som skulle passa vårt område.

Ulrika kommer hit till kvartersgården onsdagen 20 februari kl 19.00. Hon kommer att förklara hur hon har tänkt när hon tagit fram dom två aktuelle färgförslagen, och vi har alla möjlighet att ställa frågor. Därefter röstar vi fram det slutgiltiga färgvalet.

Det kommer bara bli detta tillfälle att påverka färgvalet så vi hoppas att så många som möjligt kan komma.

Onsdag 20 februari kl 19.00

Väl mött: styrelsen Koltrasten och Maria Birkflo