Styrelsen träffar du på Föreningens expedition i kvartersgården vanliga söndagar klockan 19:00 till 19:30 och hit är du välkommen om du har frågor eller andra ärenden. Andra tider kan du skicka e-post till info@koltrasten.nu.

För mindre brådskande ärenden kan du använda vår brevlåda som finns utanför expeditionen.

För felanmälan till servicegrupp välj önskad servicegrupp under menyn ”Felanmälan”.

Styrelsemedelmmar

  • Ordförande: Mikael Palo – GG 208
  • Kassör: Niclas Andersson – GG 158
  • Sekreterare: Marie Henriksson – GG 220
  • Ledamot: Gunilla Park – GG 192
  • Ledamot: Pia Gustafsson – GG 166
  • Ledamot: Isabelle Persson – GG 230
  • Ledamot: Mike Andersson – GG 202
  • Suppleant: Kjell Olausson – GG 196