TV-nätet är tillfälligt ur funktion. Detta är felanmält och ännu vet vi inte när det blir åtgärdat.

// Styrelsen