Bastu

Du bokar bastu på expeditionstid

Förråd

Extra förråd

Föreningen har 15 st små förråd i garagegavlarna för uthyrning till intresserade medlemmar. För närvarande är det dock lång kö till dessa. Du kan naturligtvis sätta upp dig på kölista på expeditionen.

Trädgårdsförråd

Till varje gård hör 1 trägdårdsförråd på respektive gård. Här finns redskap för skötsel av den egna trädgården och gemensamma ytor. Nyckeln till trädgårdsförrådet hänger i resp tvättstuga.

I förrådet finns det mesta för att du ska kunna sköta din trädgård på ett tillfredsställande sätt.

Gästlägenhet

Gästlägenheten ligger i kvartersgården med ingång till vänster. Lokalen bokas på expeditionstid.

Hyra (endast för boende i föreningen):
– Hyra: 200 kr/dygn

Kvartersgården

Kvartersgården är den stora byggnaden mellan gård 1 och 2. Här finns föreningens expedition och gästlägenhet (till vänster), kvarterslokal (rakt fram) och massage (till höger).

Festlokalen uthyres till föreningsmedlemmar och till grannföreningars årsmöten. Lokalen bokas på expeditionstid.

Hyra för medlemmar:
– Barnkalas: 200 kr
– Övrigt: 300 kr

Hyra för grannföreningars årsmöten:
– Deposition: 1000 kr
– Hyra: 500 kr

Soprum

Vi har ett gemensamt soprum i området, detta finner du vid stora parkeringen på gård 2. Vi källsorterar våra sopor enligt anvisningar ovanför kärlen. Vid sidan av soprummet har vi en container för tidningar och reklam samt plats för trädgårdsavfall.

Glas och flaskor kan lämnas på återvinningsstationen, Peppareds Äng.

Tänk på att du enl. lag är skyldig till att sortera dina sopor, det värnar inte bara miljön utan håller även föreningen, tillika din hyra nere.

Tvättstuga

Finns en på varje gård, där din lägenhetsnyckel passar. Tvättider bokas på tavlan i hallen med hjälp av bokningsnyckel som hör till lägenheten.

Efter ditt tvättpass slut ska tvättstugan städas noggrant! Golv och maskiner ska rengöras, bänkar och bord avtorkas, luddfilter till torktumlare och kondensor i torkrum ska rengöras.

Tomma tvättmedelspaket och sköljmedelsflaskor ska inte slängas i tvättstugan utan tas med till soprummet, det finns inga sopkärl i tvättstugan och allt skräp skall tas med från tvättstugan efter varje slutfört tvättpass.

Kom ihåg att tömma kläderna från föremål som kan skada maskinerna såsom spikar, skruvar, verktyg och mycket annat. Det är absolut förbjudet att tvätta bygelbehå i maskinerna utan tvättpåse!! Byglarna lossnar och orsakar skador i maskinerna med dyra reparationer som följd, alla boende i området är med och betalar dessa reparationer!!

Du har rätt att utnyttja torkrummet en timme in på efterföljande hyresgästs tvättpass men tänk på att tvättstugan ska vara ordentligt städad innan nytt tvättpass börjar!

Har en hyresgäst inte påbörjat sin tvättid en timme in på passet är det ok för annan hyresgäst att utnyttja tiden. T ex: Har någon bokat tid kl. 19 men inte börjat tvätta fast klockan blivit 20 är det fritt fram att ”ta” tiden.

Har du bokat sista tvättpasset (19-22), har du rätt att ha din tvätt hängande över natten, den ska då tas ned senast kl. 8.00 efterföljande morgon.

I tvättstugorna finns städskrubb och toalett som alla hyresgäster på resp gård ansvarar att hålla rent. Saknas något, t ex toapapper finns detta att hämta på expeditionstid.

I tvättstugorna på gård 1 och 2 finns även mattvätt. Boende på gård 3 kan boka sig på mattvätten på separat tidsschema i resp tvättstuga, tänk på att du bara bokar mattvätten, mattan får du torka i torkrummet på din egen gård.

Felanmälan för tvättstugor kan göras här.