Hjärtstartare

Finns i tvättstugan på gård två.

Brand eller olycka

Ring SOS-numret, 112. En skyltad återsamlingsplats finns vid gästparkeringen nedanför gård två (nära trädgårdsavfallet).

Lås-problem

Ring Låsproffsen i Göteborg på telefon 031-13 13 13 (journummer).

Skadeinsekter

Föreningen har avtal med Anticimex. Om du upptäcker ohyra i din lägenhet, ta kontakt med dem på telefon 0752-45 10 00. Vid frågor kring detta, kontakta någon i styrelsen.

Vid övriga nödfall ring

Ambulans: 112
Polis (nödfall): 112
Polis (övrigt): 114 14
Sjukvårdsupplysningen: 11 77