Ansvarar för att lokalen och övernattningslägenheten städbesiktigas efter uthyrning, efter ett ansvarsschema som gruppen själv utformar och sätter upp på dörren till kontoret. Gruppen ansvarar även för att köpa in mat och fika till föreningens gemensamma städdagar samt inhandla och fylla på förbrukningsvaror i lokalen, övernattningslägenheten och tvättstugorna efter särskild lista. Möte ska hållas två gånger per år; i god tid inför städdagarna.