Ansvarar för att lokalen och övernattningslägenheten städ besiktigas efter uthyrning, efter ett ansvarsschema som gruppen själv utformar och sätter upp på dörren till kontoret. Gruppen ansvarar för att inhandla och fylla på förbrukningsvaror i lokalen och övernattningslägenheten efter särskild lista.