Ansvarar för föreningens grönområden, d.v.s. gemensamma rabatter och gräsmattor. Själva gårdarna faller inte under trädgårdsgruppens ansvar, utan sköts av alla boende på gården under gemensamma gårdsstäddagar, vilka bör ske två ggr per år. Även kupering av buskar (ej träd) samt sopning av gång- och parkeringsytor är uppgifter som denna grupp sköter. Vid större arbeten hjälps föreningens alla medlemmar åt på gemensamma städdagar. Trädgårdsgruppen ansvarar även för inventering av de trädgårdsredskap som till hör varje gård. Möte ska hållas två gånger per år: höst och vår.