Alla hushåll i Brf Koltrasten är med i någon form av arbetsgrupp som har till uppgift att sköta olika saker i föreningen. Samtliga grupper har regelbundna arbetsmöten enligt angivet tidsintervall och protokoll skrivs och lämnas till respektive gruppansvarig i styrelsen. Föreningen har följande arbetsgrupper: