Jag blir jätteglad om jag kan få hjälp med fotografier till hemsidan. Årstid och motiv spelar ingen större roll, bara kortet har någon form av relation till området och att föreningen får upphovsrättsinnehavaren tillåtelse att publicera fotografierna här på föreningens hemsida.