Nu kan man åter igen felanmäla till servicegrupperna som vanligt via hemsidan.

Alla gamla felanmälningar som skickats in innan 2012-08-31 har tyvärr förlorats för alltid på grund av ett missöde under flytten från Grönriskans hemsida till den nya. Det är alltså viktigt att skicka in en ny felanmälan för saker som ännu inte har blivit hanterat.