Välkommen till kvartersgården 1/2 18:00 för att få information och möjlighet att ställa frågor om gällande takomläggning.

Byggare och projektledare närvarar.