ProVent kommer att komma till oss under oktober månad och rensa alla ventilationskanaler.

En telefonlista på alla boende har lämnats ut till dem så de kommer att ringa var och en och bestämma en tid som passar när de kan komma. Har vi inget telefonnummer till någon så kommer de att lägga en lapp i brevlådan.